Pikulska-RadomskaAnna. 2020. „Quod Illicite (. ) Exactum Est. A Co, Jeśli Cło Nienależnie Pobrano? Odpowiedzialność Poborców Podatkowych W Rzymskim Prawie Klasyczny”m. Z Dziejów Prawa 13 (lipiec), 37-46. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.04.