Dziadzio, Andrzej. 2020. Początki Działalności Generalnego Delegata Rządu Dla Galicji (1919—1921). Z Dziejów Prawa 13 (lipiec), 173—188. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.14.