Krzymkowski, Marek. 2020. Stosowanie Przedrozbiorowego Prawa Polskiego W Księstwie Warszawskim W świetle Orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. Z Dziejów Prawa 13 (lipiec), 139-49. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.11.