Godek, Sławomir. 2020. Szlachty Słonimskiej Projekty Reform Prawa Litewskiego Z Połowy XVIII Wieku (wstęp Do Zagadnienia). Z Dziejów Prawa 13 (lipiec), 127—137. https://doi.org/10.31261/ZDP.2020.20.10.