Krawczyk-WojciechowskaAleksandra. 2021. Etapy Ewolucji Polskiego Prawa Wykroczeń. Z Dziejów Prawa 14 (grudzień), 147-58. https://doi.org/10.31261/ZDP.2021.22.09.