Pikulska-RadomskaA. (2020) „Quod illicite (. ) exactum est. A co, jeśli cło nienależnie pobrano? Odpowiedzialność poborców podatkowych w rzymskim prawie klasyczny”m, Z Dziejów Prawa, 13, s. 37-46. doi: 10.31261/ZDP.2020.20.04.