DziadzioA. (2020) Początki działalności Generalnego Delegata Rządu dla Galicji (1919—1921), Z Dziejów Prawa, 13, s. 173—188. doi: 10.31261/ZDP.2020.20.14.