KrzymkowskiM. (2020) Stosowanie przedrozbiorowego prawa polskiego w Księstwie Warszawskim w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego, Z Dziejów Prawa, 13, s. 139-149. doi: 10.31261/ZDP.2020.20.11.