LityńskiA. (2021) „Andrzej Witkowski, «Przymusowe odpłatne świadczenia publiczne w naturze w pierwszych latach II Rzeczypospolitej», Rzeszów, Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo, 2020, 341 s”., Z Dziejów Prawa, 14, s. 137-139. doi: 10.31261/ZDP.2021.22.07.