[1]
MałeckiM., «I pochowali go na śląskiej granicy» — administracja w służbie grobownictwa wojennego Polegli powstańcy śląscy i ich przeciwnicy w świetle kwerendy starostwa pszczyńskiego z 1929 roku, zdp, t. 13, s. 295—309, lip. 2020.