[1]
Pikulska-RadomskaA., „Quod illicite (...) exactum est... A co, jeśli cło nienależnie pobrano? Odpowiedzialność poborców podatkowych w rzymskim prawie klasyczny”m, zdp, t. 13, s. 37-46, lip. 2020.