[1]
DziadzioA., Początki działalności Generalnego Delegata Rządu dla Galicji (1919—1921), zdp, t. 13, s. 173—188, lip. 2020.