[1]
KrzymkowskiM., Stosowanie przedrozbiorowego prawa polskiego w Księstwie Warszawskim w świetle orzecznictwa Sądu Kasacyjnego, zdp, t. 13, s. 139-149, lip. 2020.