[1]
KorbelD., Prawo w okresie rewolucji husyckiej, zdp, t. 13, s. 57—76, lip. 2020.