[1]
Z Dziejów PrawaR., Od Redaktorów, zdp, t. 13, s. 17-18, lip. 2020.