[1]
LityńskiA., „Andrzej Witkowski, «Przymusowe odpłatne świadczenia publiczne w naturze w pierwszych latach II Rzeczypospolitej», Rzeszów, Bonus Liber Drukarnia i Wydawnictwo, 2020, 341 s”., zdp, t. 14, s. 137-139, grudz. 2021.