UruszczakW. „Prawo a Prawda, Czyli O Fikcjach Prawnych Uwagi Historyka Praw”a. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 25—35, doi:10.31261/ZDP.2020.20.03.