LityńskiA. O Góralach Kaukazu Wybranych Uwag Kilka (1914-1924). Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 161-72, doi:10.31261/ZDP.2020.20.13.