Pikulska-RadomskaA. „Quod Illicite (...) Exactum Est... A Co, Jeśli Cło Nienależnie Pobrano? Odpowiedzialność Poborców Podatkowych W Rzymskim Prawie Klasyczny”m. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 37-46, doi:10.31261/ZDP.2020.20.04.