NanckaG. Sprawa Nadania Tytułu Profesora Nadzwyczajnego Michałowi Staszkowowi Ocena Kazimierza Kolańczyka. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 373—387, doi:10.31261/ZDP.2020.20.25.