WitkowskiA. Kontrola Skarbowa W Pierwszych Latach Polski Międzywojennej. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 189—214, doi:10.31261/ZDP.2020.20.15.