DziadzioA. Początki Działalności Generalnego Delegata Rządu Dla Galicji (1919—1921). Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 173—188, doi:10.31261/ZDP.2020.20.14.