KrzymkowskiM. Stosowanie Przedrozbiorowego Prawa Polskiego W Księstwie Warszawskim W świetle Orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 139-4, doi:10.31261/ZDP.2020.20.11.