GodekS. Szlachty Słonimskiej Projekty Reform Prawa Litewskiego Z Połowy XVIII Wieku (wstęp Do Zagadnienia). Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 127—137, doi:10.31261/ZDP.2020.20.10.