KorbelD. Prawo W Okresie Rewolucji Husyckiej. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 57—76, doi:10.31261/ZDP.2020.20.06.