MałeckiM. W Odpowiedzi Na Recenzję Doktora Konrada Graczyka. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 431—440, doi:10.31261/ZDP.2020.20.30.