Z Dziejów PrawaR. Od Redaktorów. Z Dziejów Prawa, T. 13, July 2020, s. 17-18, doi:10.31261/ZDP.2020.20.01.