Krawczyk-WojciechowskaA. Etapy Ewolucji Polskiego Prawa Wykroczeń. Z Dziejów Prawa, T. 14, Dec. 2021, s. 147-58, doi:10.31261/ZDP.2021.22.09.