Krzymkowski, Marek. Stosowanie Przedrozbiorowego Prawa Polskiego W Księstwie Warszawskim W świetle Orzecznictwa Sądu Kasacyjnego. Z Dziejów Prawa 13 (lipiec 10, 2020): 139-149. Udostępniono wrzesień 29, 2022. https://www.journals.us.edu.pl/index.php/zdp/article/view/12158.