ER(R)GO jest ogólnopolskim periodykiem naukowym nawiązującym do kilkunastoletniej działalności interdyscyplinarnej grupy seminaryjnej o tej samej nazwie. Czasopismo finansowane jest z funduszu badań statutowych Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. (więcej)

ISSN: 1508-6305 (Print) ISSN: 2544-3186 (Online)


 
 

OGŁOSZENIA

2019-02-19

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Przesunięcie terminu nadsyłania tekstów (pamięć/zapominanie/post-pamięć)

UWAGA: W związku ze zmianą kolejności planowanych numerów termin nadsyłania artykułów do numeru pamięć/zapominanie/post-pamięć został wydłużony. Zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów do 31 maja 2019.

ZAPROSZENIA DO NADSYŁANIA TEKSTÓW

pamięć/zapominanie/post-pamięć

„Nasza przeklęta pamięć jest jak sito”, mówi jeden z bohaterów powieści Remarque’a, „Chce przeżyć. A przeżyć można tylko dzięki zapominaniu”. Zagadnienie pamięci zawsze pozostaje aktualne, dzisiaj być może bardziej niż kiedykolwiek; nie możemy żyć bez pamięci, bo ona jest budulcem naszej tożsamości, ale nie możemy też żyć z nadmiarem wspomnień, jak Funes Borgesa. 

Pamiętamy, zapominamy, przychodzą inni, którzy chcą pamiętać lub także zapominać. Wspomnienia, te indywidualne i te zbiorowe, podlegają nieustannej reinterpretacji i nie jesteśmy już pewni, czy to te same wspomnienia, czy złudzenia stające się rzeczywistością. Czym jest pamięć wobec post-pamięci?
Powracamy zatem do pamięci i spraw z nią związanych. Redakcja "Er(r)go" zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów mieszczących się w ramach nakreślonych przez tytuł numeru, na przykład:

• Pamięć a wirtualność
• Pamięć a interpretacja
• Post-pamięć
• Pamięć kultury popularnej
• Zapominanie jako warunek istnienia
• Pamięć i tożsamość
• Pamięć: Bergson i Deleuze
• Zapominanie a post-pamięć
• Pamięć i tekst
• (Auto)biografia: pamięć i zapominanie
• Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna
• Traumy pamięci
• Pamięć a gender
• Pamięć i polityka
• Pamięć a historia

i we wszelkiej innej tematyce, teoretycznej lub analitycznej, przez tytuł inspirowanej.
Termin nadsyłania artykułów – 31 maja 2019.

W celu wysłania tekstu proszę zalogować się i zarejestrować jako autor na stronie: 
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO

Na stronie startowej znajduje się instrukcja rejestracji i wysyłania tekstów oraz instrukcja dotycząca formatowania tekstu, sposobu sporządzania przypisów itp.


PLANOWANE NUMERY

ER(R)GO NR 38 (1/2019) 
dyskursy weg(etari)anizmu

ER(R)GO NR 39 (2/2019) 
teatr/transfer/transgresja 

ER(R)GO NR 40 (3/2019)
protest/rebellion/anarchy
NUMER W JĘZYKU ANGIELSKIM

ER(R)GO NR 41 (1/2020)
pamięć/zapominanie/post-pamięć

ER(R)GO NR 42 (2/2020)
fotografie/obrazy/projekcje

ZAPOWIEDZI

ER(R)GO NR 38 (1/2019) 
dyskursy weg(etari)anizmu

Kolejny numer Er(r)go (38, 1/2019), zatytułowany dyskursy weg(etari)anizmu, poświęcony będzie analizie społecznego zjawiska odmowy konsumpcji mięsa. Niepodważalna  już obecność wegetarianizmu i weganizmu w przestrzeni świadomości publicznej prowadzi do coraz wyraźniej artykułowanej przez wielu badaczy potrzeby krytycznej refleksji nad ich kulturowymi, społecznymi, filozoficznymi i literackimi aspektami. Sformułowana przez profesor Laurę Wright propozycja studiów nad weganizmem świadczy o konieczności poszerzenia dotychczasowego spektrum badan humanistycznych. Wyznacza ona nowy obszar badawczy, w którym współbrzmią kwestie związane ze środowiskiem, konsumpcją, klasą społeczną, rasą oraz tożsamością, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i narodowym. Artykuły tworzące Dyskursy weg(etari)anizmu podejmą problematykę potencjału badawczego studiów nad wegetarianizmem i weganizmem oraz różnorodności obszarów, w których wegetarianizm i weganizm funkcjonują we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań literackich i kulturowych. Omawiana tematyka obejmie, między innymi, takie zagadnienia jak weganizacja akademii, karnizm, reduktarianizm, reprezentacje weganizmu w literaturze oraz weganizm w kontekście rasy.


  • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • ERIH Plus
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
11 punktów Lista B

Pobieranie

CAŁY NUMER