Folia Philosophica

„Folia Philosophica” jest wydawnictwem ciągłym Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Pismo ukazuje się dwa razy w roku i prezentuje wyniki filozoficznych badań nad centralnymi zagadnieniami filozoficznymi, publikując artykuły zarówno z historii filozofii, jak i podstawowych działów filozofii, takich jak: ontologia, epistemologia, etyka, antropologia, filozofia społeczna, filozofia religii. Pismo ma przy tym również dział recenzji. Zakres rodzajowy tekstów publikowanych w „Folia Philosophica” jest zatem bardzo szeroki i dlatego pismo jest otwarte na problematykę wszystkich dziedzin filozofii. W „Folia Philosophica” zamieszczane są nie tylko artykuły polskich autorów, ale również przekłady tekstów filozoficznych, a jeżeli chodzi o same przekłady, to w piśmie publikowane są zarówno rozprawy klasyków filozofii, jak i wybitnych przedstawicieli filozofii współczesnej. Publikując rozprawy autorów zagranicznych, postawiliśmy sobie za cel, aby nasze pismo przekroczyło wymiar krajowy i włączyło się do angażującej różne środowiska międzynarodowej dyskusji nad aktualnymi problemami filozoficznymi. Od 24. tomu „Folia Philosophica” jest w całości dostępna w formie internetowej i od tego tomu ma Radę Redakcyjną oraz międzynarodową Radę Programową. Od 30. tomu członkowie Rady Redakcyjnej są zarazem redaktorami tematycznymi. Czasopismo posiada redaktorów tematycznych w zakresie ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, logiki, filozofii polityki oraz historii filozofii. Po ewaluacji czasopism 2012 roku "Folia Philosophica" znajduje się na liście ministerialnej w części B: za każdy artykuł zamieszczony w piśmie autor otrzymuje 8 punktów. 

Czasopismo „Folia Philosophica” jest rejestrowane w następujących indeksach:


Redaktor naczelny: Dariusz Kubok
(do numeru 33 redaktorem głównym był Piotr Łaciak)

Zastępca redaktora naczelnego: Tomasz Kubalica 

Sekretarze redakcji: 
Alicja Pietras,
Marta Ples-Bęben
 
Rada Redakcyjna
Andrzej J. Noras (historia filozofii), Tomasz Kubalica (ontologia), Piotr Łaciak (epistemologia), Danuta Ślęczek-Czakon (etyka), Krzysztof Szymanek (logika), Maria Popczyk (estetyka), Wojciech Kaute (filozofia polityki).
 
Rada Programowa
Heinrich Badura (Wiedeń), Gerhard Banse (Karlsruhe), Józef Bańka (Katowice), Ľubomir Belás (Prešov), Stanisław Borzym (Warszawa), Christoph Demmerling (Jena), Czesław Głombik (Katowice), Jan Hartman (Kraków), Adam Jonkisz (Bielsko-Biała), Andrzej Kiepas (Katowice), Jerzy Kopania (Białystok), Christian Krijnen (Amsterdam), Nicanor Ursua Lezaun (San Sebastian), Iwona Lorenc (Warszawa), Leon Miodoński (Wrocław), Robert Piłat (Warszawa), Matúš Porubjak (Trnava), Jan Štěpán (Olomouc), Ulrich Wollner (Banská Bystrica), Jan Zouhar (Brno).
 
Zespół Recenzentów
Iwona Alechnowicz-Skrzypek, Bolesław Andrzejewski, Pavel Fobel, Adam Jonkisz, Agnieszka Kijewska, Leszek Kopciuch, Jan Krokos, Radosław Kuliniak, Anna Latawiec, Vladimír Leško, Andrzej Lorenz, Marek Maciejczak, Artur Mordka, Marek Papuziński, Zlatica Plašienková, Sławomir Raube, Marek Rembierz, Piotr Świercz, Tadeusz Szubka, Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski, Ulrich Wollner, Kazimierz Wolsza.


ISSN 0208-6336

ISSN 1231-0913

eISSN 2353-9445

Aktualności

 

Call for papers: Call for papers

 
Redakcja „Folia philosophica” ogłasza nabór tekstów do kolejnego numeru do 15 września br. Przyjmujemy teksty w językach angielskim i polskim.  
Opublikowane: 2018-07-11 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...