Przyszłość cywilizacji zachodniej w myśli społecznej Feliksa Młynarskiego



Abstrakt

Charakterystycznym rysem polskiej myśli społecznej pierwszej połowy XX wieku było głoszenie pesymistycznych wizji  przyszłości cywilizacji zachodniej. Jednakże można też pokazać takie koncepcje, w których optymistycznie ujmowano przyszłość ludzkości. Do takich można zaliczyć filozofię dziejów Feliksa Młynarskiego. Zdaniem myśliciela dzieje ludzkości układają się według opozycji indywidualizm – uniwersalizm. Cywilizacja zachodnia stoi u progu korzystnych zmian, które prowadzą ją w stronę panowania indywidualizmu. W przyszłości będzie doceniana inicjatywa twórcza jednostki ludzkiej, zapanuje sprawiedliwość społeczna i wolność człowieka.

Słowa kluczowe

Feliks Młynarski; cywilizacja; naród

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-24


Szumera, G. (2018). Przyszłość cywilizacji zachodniej w myśli społecznej Feliksa Młynarskiego. Folia Philosophica, 40. Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/7465

Grażyna Szumera  OJSg.szumera@interia.pl
Uniwersytet Śląski  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0



Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Copyright (c) 2018 University of Silesia Press 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Inne teksty tego samego autora