Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny:

Marta Tomczok (redaktor naczelna), Anita Jarzyna (zastępczyni redaktor naczelnej), Ewa Bartos, Gaweł Janik (sekretarze redakcji). Członkowie: Bartosz Dąbrowski (Uniwersytet Gdański), Piotr Krupiński (Uniwersytet Szczeciński), Lucyna Sadzikowska (Uniwersytet Śląski), Maciej Tramer (Uniwersytet Śląski), Piotr Weiser (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Paweł Wolski (Uniwersytet Szczeciński).