PROCES RECENZJI

Peer review process

1. Każdy tekst naukowy przysyłany do redakcji „Przeglądu Rusycystycznego” jest oceniany przez niezależnych recenzentów w systemie double-blind review.

Каждая работа, предложенная для публикации в нашем жрнале, подвергается оценке независимых специалистов согласно принципу double-blind review.

All submitted texts are reviewed by independent experts in the proces of double-blind review: the authors are not informed about the reviewers’ names – neither in the case of an acceptance, nor in the case of a rejection. The reviewers also do not know the authors’ identity. The editorial board ensures the confidentiality of the peer-review process.

2. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom — ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie jego odrzucenia. Recenzenci nie znają też nazwisk autorów recenzowanych prac (double-blinde review process).

Фамилии рецензентов не передаются авторам. Рецензентам неизвестны тоже фамилии авторов статей (double-blinde review process).

3. Redakcja dokłada starań, aby recenzenci nie byli w żaden sposób związani z autorem ocenianej pracy: ani poprzez relacje osobiste, ani na zasadzie podległości służbowej czy aktualnej współpracy naukowej.

Редакция старается, чтобы рецензенты не были никак связаны с авторами рецензируемых работ. Не допускаются личные связи, совместная работа или актуальное научное сотрудничество.

The editorial board pursues a policy of no conflict of interests. The reviewers are appointed from academic institutions not affiliated with the author and have no business or personal relationship with the authors of articles.

4. W przypadku bezdyskusyjnego przyjęcia tekstu do druku lub jednoznacznego jego odrzucenia recenzja nie jest udostępniana autorowi.

В случае одобрения статьи для печати в журнале, а также в случае отказа публикации рецензия не передается автору.

In the case of an indisputable rejection or acceptance, the author does not receive full review.

5. W razie konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzentów, ze wskazówkami dotyczącymi owych poprawek, jest przekazywana autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.

В случае потребности переработки текста, замечания рецензентов передаются автору без указания фамилии рецензента.

If a paper is accepted, but reviewer indicates necessary corrections, the review is forwarded to the author without information about the reviewer’s identity.