Studia Politicae Universitatis Silesiensis

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ISSN 1895-3492 (wersja drukowana); ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym, którego Tom1 ukazał się w 2005 roku, w 30. rocznicę powołania Instytutu.

Obecnie należy do grupy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową). Każdy Autor opublikowanego na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” artykułu otrzymuje 7 punktów.

Kolegium Redakcyjne „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ma nadzieję, że czasopismo stanie się ważnym forum debaty naukowej i przyczyni się do integracji środowiska politologów, również w wymiarze międzypokoleniowym.

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ukazuje się w wersji drukowanej oraz elektronicznej, przy czym pierwotną jest forma drukowana.