O czasopiśmie

Zapraszamy do przesyłania artykułów naukowych do publikacji w czasopiśmie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (SPUS), obecnie afiliowany przy Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wydawany jest od 2005 roku i zajmuje ważne miejsce na mapie polskich czasopism politologicznych.


W czasopiśmie publikujemy oryginalne i wcześniej nie złożone do innych periodyków artykuły w dziedzinie nauk społecznych w następujących dyscyplinach:

  • nauki o polityce i administracji,
  • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
  • nauki o bezpieczeństwie,
  • nauki prawne.

Zgodnie z decyzją MNiSW (obecnie MEiN), dyscypliny te są przypisane do „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Redakcja czasopisma przyjmuje opracowania poruszające problematykę ogólnopolitologiczną. Interesują nas formy i mechanizmy systemowego rozwiązywania kluczowych problemów społecznych przez państwo w porozumieniu z reprezentantami różnych grup interesów, szczególnie na poziomie lokalnym i regionalnym. Redakcja czasopisma przede wszystkim preferować będzie artykuły mające wymiar empiryczny oraz podejmujące w sposób oryginalny problemy teoretyczne.

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy.
SPUS jest indeksowane w następujących bazach:

Wraz z całym zespołem systematycznie pracujemy nad podniesieniem rangi czasopisma; w marcu 2019 roku nasz periodyk otrzymał rekomendację w I edycji konkursu MNiSW (obecnie MEiN) Wsparcie dla czasopism naukowych i znalazł się na liście 500 czasopism dofinansowanych przez Ministerstwo. Wiąże się to przede wszystkim ze wsparciem procesu aplikowania do bazy Scopus.

Polityka otwartego dostępu

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego zawartości na zasadzie swobodnego dostępu publicznego wspierającego globalną wymianę wiedzy 

 
Historia czasopisma

W przeszłości członkami Kolegium Redakcyjnego byli również:

prof. zw. dr hab. Piotr Dobrowolski, do sierpnia 2005 roku.

prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski, do grudnia 2013 roku.

dr hab. prof. UŚ Jan Iwanek, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego w latach 2005-2019.

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ  († 21.04.2020), członek Kolegium Redakcyjnego.

dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ († 8.11.2020), członek Kolegium Redakcyjnego.

dr Olga Szura-Olesińska (sekretarz), do października 2009 roku.

dr hab. Rafał Glajcar (sekretarz), od października 2009 roku do stycznia 2017 roku.

dr Robert Radek (sekretarz), od stycznia 2017 roku do 30 września 2019 roku.

dr Małgorzata Domagała (redaktor tematyczny systemy polityczne), do marca 2019 roku.

dr Tomasz Iwanek (redaktor tematyczny bezpieczeństwo międzynarodowe i narodowe), do marca 2019 roku.

dr Zbigniew Kantyka (redaktor tematyczny teoria polityki, myśl polityczna), do marca 2019 roku.

dr hab. Sebastian Kubas (redaktor tematyczny partie i systemy partyjne), do marca 2019 roku.

dr hab. Tomasz Kubin (redaktor tematyczny międzynarodowe stosunki polityczne), do marca 2019 roku.

dr hab. Magdalena Ślawska (redaktor tematyczny język w mediach i w komunikacji), do marca 2019 roku.

dr hab. Mirosława Wielopolska-Szymura (redaktor tematyczny komunikowanie masowe, media i systemy medialne), do marca 2019 roku.

dr Natalia Stępień-Lampa (redaktor tematyczny polityka społeczna), do marca 2019 roku.

dr Matylda Sęk-Iwanek (redaktor tematyczny nauki o kulturze, komunikowanie międzykulturowe), do marca 2019 roku.