Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY

dr hab. Tomasz Kubin, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. dr hab. Marek Barański Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr hab. Marian Gierula, prof. UŚ  († 21.04. 2020) Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. prof. UŚ Jan Iwanek, prof. em. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

prof. dr hab. Sylwester Wróbel Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

SEKRETARZE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

dr Paweł Grzywna Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr Zbigniew Kantyka Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA POLITYKI PUBLICZNEJ)

dr Zbigniew Kantyka Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (SEKTOROWE POLITYKI PUBLICZNE)

dr Natalia Stępień-Lampa Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (INSTYTUCJONALNE DETERMINANTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr Małgorzata Domagała Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (MIĘDZYNARODOWE KONTEKSTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Tomasz Kubin, prof .UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (PROCESY KOMUNIKACJI W POLITYKACH PUBLICZNYCH)

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

 

REDAKTOR JĘZYKOWY

mgr Barbara Konopka Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

mgr Przemysław Grzonka Uniwersytet Śląski w Katowicach