Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY

dr Paweł Grzywna, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

ZASTĘPCZYNI REDAKTORA NACZELNEGO

dr Agnieszka Turoń-Kowalska Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. dr hab. Marek Barański prof. em. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. prof. UŚ Jan Iwanek prof. em. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Robert Rajczyk, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk prof. em. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

prof. dr hab. Sylwester Wróbel Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

SEKRETARZ KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

dr Zbigniew Kantyka Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA POLITYKI PUBLICZNEJ)

dr Zbigniew Kantyka Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (SEKTOROWE POLITYKI PUBLICZNE)

dr Natalia Stępień-Lampa († 28.07.2022), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (INSTYTUCJONALNE DETERMINANTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Sebastian Kubas, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr Małgorzata Domagała Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (MIĘDZYNARODOWE KONTEKSTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Tomasz Kubin, prof .UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (PROCESY KOMUNIKACJI W POLITYKACH PUBLICZNYCH)

dr hab. Mariusz Kolczyński, prof. UŚ Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

 

REDAKTOR JĘZYKOWY

mgr Barbara Konopka Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

mgr Przemysław Grzonka Uniwersytet Śląski w Katowicach