Kontakt

Studia Politicae Universitatis Silesiensis
Institute of Political Science
University of Silesia in Katowice
11 Bankowa Street
40-007 Katowice
tel. +48 /032/ 359 21 31

Główna osoba do kontaktu

Zbigniew Kantyka
doktor
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Wsparcie techniczne

Zespół ds. czasopism