Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był uprzednio publikowany i nie został złożony do innych czasopism do recenzji (lub, jeżeli sytuacja jest inna, odpowiednie wyjaśnienia zostały przekazane Redaktorowi w sekcji "Uwagi dla Redaktora").
  • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autorów. Tekst został przygotowany w formacie Microsoft Word (*.doc, *.docx) lub Open Office.
  • Tam, gdzie to możliwe, podane zostały hiperłącza do cytowanych tekstów.
  • Wysokość pisma wynosi 12 punktów, interlinia podwójna, a wszystkie ilustracje zostały umieszczone w odpowiednim miejscu tekstu tak, aby redaktor nie miał wątpliwości. Wszystkie elementy graficzne są przygotowane osobno do umieszczenia w systemie jako materiały dodatkowe. Grafika jest zamieszczona w wysokiej rozdzielczości (300 dpi) dla tekstów ukazujących się online.
  • Tekst zgodny jest z zasadami opisanymi w sekcji wytyczne dla Autorów.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.