Zespół redakcyjnyPRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

dr hab. prof. nadzw.UŚ Jan Iwanek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. dr hab. Marek Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr hab. Marian Gierula, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

SEKRETARZE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

dr Robert Radek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr Paweł Grzywna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA POLITYKI PUBLICZNEJ)

dr Zbigniew Kantyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

REDAKTOR TEMATYCZNY (SEKTOROWE POLITYKI PUBLICZNE)

dr Natalia Stępień-Lampa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

REDAKTOR TEMATYCZNY (INSTYTUCJONALNE DETERMINANTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Sebastian Kubas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

dr Małgorzata Domagała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

REDAKTOR TEMATYCZNY (MIĘDZYNARODOWE KONTEKSTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

REDAKTOR TEMATYCZNY (PROCESY KOMUNIKACJI W POLITYKACH PUBLICZNYCH)

dr hab. prof. UŚ Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

REDAKTOR JĘZYKOWY

mgr Barbara Konopka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

REDAKTOR STATYSTYCZNY

mgr Przemysław Grzonka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

Rada Programowa/Naukowa

Luis Aguiar de Luque (University Carlos III, Madrid, Spain)

Andrzej Antoszewski (Uniwersytet Wrocławski)

Roman Bäcker (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)

Ladislav Cabada (Metropolitan University Pague, Czech Republic)

Roman Chytilek (Masaryk University in Brno, Czech Republic)

Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski)

Guillermo Escobar Roca (University Alcalá, Spain)

Ján Koper (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

Aleksandr Koroczenskij (Belgorod State University, Russia)

Bronislav Kováčik (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

Barbara Krauz-Mozer (Uniwersytet Jagielloński)

Fulco Lanchester (University La Sapienza, Rome, Italy)

Maria Marczewska-Rytko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tomasz Mielczarek (Uniwersytet w Kielcach)

Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Viktor Sidorov (Saint Petersburg State University, School of Journalism and Mass Communication, Russia)

Ildefonso Soriano López (University Complutense de Madrid, Spain)

Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)

Alicja Stępień-Kuczyńska (Uniwersytet Łódzki)

Jarosław Ušiak (Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovakia)

Milan Vošta (University of Economics Prague, Czech Republic)

Tadeusz Wallas (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)

Klaus Ziemer (Fachbereich III, Politikwissenschaft, Universität Trier, Germany)

Arkadiusz Żukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)