Zespół redakcyjnyREDAKTOR NACZELNY

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE

prof. dr hab. Marek Barański, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr hab. Marian Gierula, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

dr hab. Zbigniew Oniszczuk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

prof. dr hab. Sylwester Wróbel, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

SEKRETARZE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO

dr Paweł Grzywna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr Zbigniew Kantyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (TEORIA POLITYKI PUBLICZNEJ)

dr Zbigniew Kantyka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (SEKTOROWE POLITYKI PUBLICZNE)

dr Natalia Stępień-Lampa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (INSTYTUCJONALNE DETERMINANTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Sebastian Kubas, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

dr Małgorzata Domagała, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (MIĘDZYNARODOWE KONTEKSTY POLITYK PUBLICZNYCH)

dr hab. Tomasz Kubin, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Nauk Politycznych

 

REDAKTOR TEMATYCZNY (PROCESY KOMUNIKACJI W POLITYKACH PUBLICZNYCH)

dr hab. Mariusz Kolczyński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej

 

REDAKTOR JĘZYKOWY

mgr Barbara Konopka, Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

REDAKTOR STATYSTYCZNY

mgr Przemysław Grzonka, Uniwersytet Śląski w Katowicach