RECENZENCI

Recenzent w 2005 roku

prof. zw. dr hab. Czesław Mojsiewicz

Recenzent w 2006 roku

dr hab. prof. UO Stefan Marek Grochalski

Recenzent w 2007 roku

prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko

Recenzent w 2009 roku

dr hab. prof. UW Grażyna Ulicka

Recenzent w 2010 roku

prof. zw. dr hab. Kazimierz Łastawski

Recenzent w 2011 roku

prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Recenzenci w 2012 roku

prof. zw. dr hab. Janusz Sawczuk

prof. zw. dr hab. Zdzisław Pisz

Recenzenci w 2013 roku

dr hab. prof. UJK Janusz Jarosiński

dr hab. prof. UO Aleksandra Trzcielińska-Polus

Recenzenci w 2014 roku

dr hab. prof. UWr Robert Alberski

dr hab. prof. US Krzysztof Kowalczyk

dr hab. UAM Magdalena Musiał-Karg

dr hab. prof. UMK Danuta Plecka

dr hab. prof. US Łukasz Tomczak

dr hab. prof. UW Jacek Wojnicki

Recenzenci w 2015 roku

dr hab. UJK Agnieszka Kasińska-Metryka

dr hab. prof. UMK Joanna Marszałek-Kawa

dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski

dr hab. Małgorzata Podolak

dr hab. prof. UO Rafał Riedel

dr hab. Dariusz Skrzypiński

Recenzenci w 2016 roku

dr hab. Jacek Barcik

dr hab. prof. UMK Marek Jeziński

dr hab. Tomasz Słomka

dr hab. prof. UJK Elżbieta Trafiałek

dr hab. prof. UW Jacek Wojnicki

dr hab. prof. UJK Iwona Wrońska

prof. zw. dr hab. Radosław Zenderowski

Recenzenci w 2017 roku

prof. zw. dr hab. Andrzej Antoszewski

dr hab. prof. USz Maciej Drzonek

dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek

prof. zw. dr hab. Wojciech Kaute

prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk

dr hab. prof. AFM Marcin Lasoń

dr hab. prof. UŁ Paulina Matera

dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski

dr hab. prof. IG Piotr Świercz

dr hab. prof. UJK Iwona Wrońska

dr hab. Adam Zamojski

Recenzenci w 2018 roku

dr hab. prof. A—SW Leszek Buliński (Ateneum—Szkoła Wyższa w Gdańsku)

dr hab. prof. UMCS Hanna Dumała (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. prof. KUL Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jan Pawła II)

dr hab. prof. UR Radosław Grabowski (Uniwersytet Rzeszowski)

dr hab. prof. WSP Mirosław Grewiński (Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie)

dr hab. Adam Hołub (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)

dr hab. prof. ALK Stanisław Jędrzejewski (Akademia Leona Koźmińskiego)

dr hab. Dariusz Juruś (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Jacek Knopek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. prof. AJD Jerzy Mizgalski (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

prof. zw. dr hab. Andrzej K. Piasecki (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

dr hab. Małgorzata Podolak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

dr hab. prof. KA Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego)

dr hab. prof. UO Rafał Riedel (Uniwersytet Opolski)

dr hab. prof. UMCS Wojciech Sokół (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. zw. dr hab. Elżbieta Trafiałek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)