Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Antón Crespo, Margatia, University of Valladolid

B

Baron-Wiaterek, Małgorzata, Politechnika Śląska w Gliwicach
Bisztyga, Andrzej
Brol, Michał
Brzoza, Katarzyna, Zakład Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Brzoza, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach

C

Chaczko, Krzysztof, Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Chodubski, Andrzej, Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii
Czech, Sławomir, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Czornik, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Czornik, Katarzyna, Department of International Relations at the Institute of Political Science and Journalism, University of Silesia in Katowice
Czornik, Katarzyna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Czornik, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Czyż, Anna, Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej, w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

D

Dobrowolski, Marcin, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Domagała, Małgorzata, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Domagała, Małgorzata, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Domagała, Małgorzata, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Drzonek, Maciej, Uniwersytet Szczeciński

F

Fernánandez Ramos, María Yolanda, Miguel de Cervantes European University
Flak, Wojciech

G

Glajcar, Rafał, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Glajcar, Rafał, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Głogowski, Tomasz, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Gołosz, Marek, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Goniak, Łukasz, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Grabowska, Sabina, University of Rzeszów, Faculty of Sociology and History, Institute of Political Science
Grzywna, Paweł, Uniwersytet Śląski w Katowicach

H

Hola, Patrycjusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Hołub, Adam, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem
Hurska-Kowalczyk, Liana, Uniwersytet Szczeciński

I

Iwanek, Jan, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Iwanek, Jan, Department of Political Systems of Highly Developed States at the Institute of Political Science and Journalism, University of Silesia in Katowice
Iwanek, Jan, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Iwanek, Jan, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Iwanek, Tomasz, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Iwanek, Tomasz, University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science and Journalism

J

Janik, Robert, Politechnika Częstochowska
Januła, Eugeniusz, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Jarosiński, Janusz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Jóskowiak, Kazimierz, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Jendrysko, Jarosław, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jewartowski, Błażej, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Instytut Badań nad Przestępczością Kryminalną i Terroryzmem
Jończy, Romuald, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Jusko, Peter, Uniwersytet Mateja Bela w Banskej Bystricy, Wydział Pedagogiczny

K

Kałabunowska, Agata, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytet Jagielloński
Kandzia, Agnieszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kantyka, Zbigniew, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kantyka, Zbigniew, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kaute-Porębska, Małgorzata
Klepka, Rafał, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Kochnowski, Roman
Kolczyński, Mariusz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kołaczek, Bożena, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Kołodziej, Szymon, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kornacka-Grzonka, Monika, Zakład Komunikacji Społecznej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kowalczyk, Krzysztof, Uniwersytet Szczeciński
Koziełło, Tomasz, Uniwersytet Rzeszowski
Krawczyk, Dariusz, Wydział Kontaktów Społecznych Urzędu Miejskiego w Zabrzu
Krawczyk, Dariusz, Urząd Miejski w Zabrzu
Kubas, Sebastian, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Kubas, Sebastian, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kubin, Tomasz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kubin, Tomasz, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kurek-Bąk, Joanna
Kwieciński, Leszek, Instytut Studiów Międzynarodowych, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Wrocławski

L

Laidler, Paweł, Uniwersytet Jagielloński
Lakomy, Miron, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
Lakomy, Miron, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lakomy, Miron, Département des Relations Internationales, Institut des Sciences Politiques et Journalisme, Université de Silésie à Katowice
Lakomy, Miron, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lipski, Aleksander, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Ł

Łapaj, Justyna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Łukasik-Turecka, Agnieszka, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ś

Świątkowski, Andrzej Marian, Katedra Polityk Publicznych i Administracji, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Wydział Pedagogiczny, Akademia Ignatianum w Krakowie

M

Marmola, Maciej, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Master, Beata, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Matyja, Mirosław, Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA
Mencel, Marian, Uniwersytet Gdański
Michalczyk, Stanisław, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Michalczyk, Stanisław, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mielewczyk, Jakub, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Miernik, Rafał, Instytut Zarządzania, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Molendowska, Magdalena, Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Myśliwiec, Małgorzata, Uniwersytet Śląski w Katowicach

O

Ochwat, Maria, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Okraska, Tomasz, Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego
Okraska, Tomasz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Okraska, Tomasz, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach

P

Pietruszek-Kwarciak, Bożena, University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science and Journalism

R

Radek, Robert, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Radek, Robert, Zakład Systemów Politycznych Państw Wysoko Rozwiniętych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Rajczyk, Robert, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Rauziński, Robert, PIN — Instytut Śląski w Opolu
Riedel, Rafał
Riedel, Rafał, Uniwersytet Opolski
Rudowski, Andrzej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Instytut Politologii

S

Sęk-Iwanek, Matylda, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Siostrzonek-Sergiel, Adrianna
Słupik, Dawid, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Słupik, Tomasz, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sołdra-Gwiżdż, Teresa, PIN — Instytut Śląski w Opolu
SPUS, Redakcja
SPUS, Redakcja, Uniwersytet Śląski w Katowicach
SPUS, Redakcja, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych
SPUS, Redakcja, Uniwersytet Śląski w Katowicach
SPUS, Redakcja, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Stępień, Natalia, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Stępień-Lampa, Natalia, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Polityki Społecznej
Stępień-Lampa, Natalia, Department of Social Policy at the Institute of Political Science and Journalism, University of Silesia in Katowice
Stolarczyk, Agnieszka
Stolarczyk, Mieczysław, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Stolarczyk, Mieczysław, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szczepański, Dominik, The Institute of Political Science, University of Rzeszów
Szczygielski, Kazimierz, PIN — Instytut Śląski w Opolu
Sztumski, Janusz, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach
Szura-Olesińska, Olga, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szymanek, Jarosław, Uniwersytet Warszawski

T

Todos, Katarzyna, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Toktaş, Şule, Kadir Has University w Stambule
Tomala-Wawrowska, Justyna, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Toszek, Bartłomiej H., Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Instytut Politologii i Europeistyki
Toszek, Bartłomiej H., Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego
Turoń-Kowalska, Agnieszka, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach
Turoń-Kowalska, Agnieszka, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Turska-Kawa, Agnieszka, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Śląski w Katowicach

W

Wajzer, Mateusz
Warykiewicz, Tomasz
Wichura, Jarosław, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wilkoń, Łukasz, University of Silesia in Katowice, Faculty of Social Sciences, Institute of Political Science and Journalism, Department of Political Systems of Highly Developed Countries
Wojcieszek, Łukasz, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wojtasik, Waldemar, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wróbel, Sylwester, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wroński, Lucjan, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Z

Zarębska, Małgorzata, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Zasępa, Bożena, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Zasępa, Bożena, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Zemła, Łukasz
Ziębińska, Beata, Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie