Lutheran service to the migrants. Global and Polish experiences


Abstract

The article presents Lutheran engagement for migrants, using the examples of activities undertaken by the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland, as well as by the Lutheran World Federation, which is the biggest global organisation of Lutheran Churches all over the world. In case of the Evangelical Church of the Augsburg Confession the text provides an overview of the initiatives undertaken since 2015 in service to the migrants on the parish and Church levels, as well as in cooperation with ecumenical partners (including the activities within the Polish Ecumenical Council and in cooperation with the Catholic Church). In case of the Lutheran World Federation, the first step was to present the theological justification for the Federation’s engagement in the work for migrants, and the next one — to outline the characteristics of the work of the Department for World Service (Federation’s humanitarian agency) in 2018.


“About the LWF,” https://www.lutheranworld.org/content/about-lwf [access: 5.08.2019].

Brot für die Welt, https://www.brot-fuer-die-welt.de/ [access: 3.04.2019].

Christmas Story (Polski), http://christmasstory.world/polish/christmas-story-polski-117/ [access: 5.08.2019].

ChristmasStory.World, http://christmasstory.world/ [access: 5.08.2019].

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, www.chat.edu.pl [access: 5.08.2019].

The Church in the Public Space. A Study Document of the Lutheran World Federation. Geneva 2016, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-churches_in_public_space.pdf [access: 5.08.2019].

Constitution of the Lutheran World Federation (as adopted by the LWF Eighth Assembly, Curitiba, Brazil, 1990, including amendments adopted by the LWF Ninth Assembly, Hong Kong, China1997 by the LWF Eleventh Assembly, Stuttgart, Germany, 2010, and by the LWF Twelfth Assembly, Windhoek, Namibia, 2017), https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/lwf_constitution_en.pdf

Department for World Service Annual Report 2013. Geneva 2015, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DWS%20Annual%20Report%202013.pdf [access: 5.08.2019].

Diakonia Koszalin, http://www.diakonia-koszalin.pl/ [access: 5.08.2019].

Diakonie in Mecklenburg-Vorpommern, http://www.diakonie-mv.de/ [access: 4.04.2019].

Dostrzec miłość. Wizyta studyjna pracowników Biura Konsystorza i Diakonii. https://www.luteranie.pl/nowosci/dostrzec_milosc,3164.html [access: 4.03.2019].

Poznać pracę z uchodźcami, https://www.luteranie.pl/nowosci/poznac_prace_z_uchodzcami,3655.html [access: 4.03. 2019].

“Drugi transport pomocy humanitarnej,” http://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1132-drugi-transport-pomocy-humanitarnej.html [access: 26.02.2019].

“Dziecięcy Koncert Dobroczynny już w niedzielę 20.01.,” http://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1466-dzieciecy-koncert-dobroczynny-juz-w-niedziele-20-01.html [access: 26.02.2019].

Dzwony pokoju dla Aleppo. Apel Biskup Kościoła, https://www.luteranie.pl/nowosci/dzwony_pokoju_dla_aleppo,4354.html [access: 4.03.2019].

For Hope and a Future. The Lutheran World Federation World Service Global Strategy 2019—2024. Geneva 2018. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/lwf_world_service_strategy_2019-2024_english.pdf [access: 5.08.2019].

Freely you have received, freely give. Annual Report 2018. Geneva 2019. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2019/documents/lwf_annual_report_2018.pdf [access: 5.08.2019].

Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert, http://refugee.pl/ [access: 5.08.2019].

Grundmann S.: Der Lutherische Weltbund. Grundlagen, Herkunft, Aufbau. Köln—Graz 1957.

Historia Bożego Narodzenia. Świat wokół nas — projekt filmowy Kościoła Nadrenii. https://www.luteranie.pl/nowosci/historia_bozego_narodzenia,3546.html [access: 4.03.2019].

Instytut Pastoralny Wisła Jawornik, 29—31 maja 2015. http://pastoralny.luteranie.pl/dotychczas/187-2015 [access: 4.03.2019].

Interview with the Polish coordinator of the project, Izabela Główka-Sokołowska on April 23, 2019. Unpublished. Note in author’s archives.

“Jak działamy,” http://www.diakonia.org.pl/o-diakonii/jak-dzialamy/ [access: 5.08.2019].

Junge M.: “Preface.” In: The Church in the Public Space. A Study Document of the Lutheran World Federation. Geneva 2016, pp. 5—6, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-churches_in_public_space.pdf [access: 5.08.2019].

Konsultacje dotyczące uchodźców. Ekumeniczne spotkanie w Monachium. https://www.luteranie.pl/nowosci/konsultacje_dotyczace_uchodzcow,3384.html [access: 4.03. 2019].

LWF Strategy 2012—2017 the LWF Communion — With Passion for the Church and for the World. Geneva 2011, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/LWF-Strategy-2012_2017-EN-low_0.pdf [access: 5.08.2019].

LWF World Service 2016. Geneva 2017, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/lwf_worldservice2016.pdf [access: 5.08.2019].

LWF World Service 2017. Geneva 2018. https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/lwf_world_service_2017.pdf [access: 5.08.2019].

LWF World Service 2018 Annual Report. Geneva 2018, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2019/documents/190531-ws_2018_annual_report.pdf [access: 5.08.2019].

LWF World Service Annual Report 2014. Geneva 2015, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DWS%20Annual%20Report%202014.pdf [access: 5.08.2019].

LWF World Service Annual Report 2015. Geneva 2016, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dws_annual_report_2015.pdf [access: 5.08.2019].

Mączka-Pacholak M., Morawska Z., Radziejowska M.: Pomoc dla uchodźców. Vademecum dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. 19 listopada 2015. unpublished materials in the author’s archive.

Message from the Churches in Poland concerning Refugees, https://ekumenia.pl/content/uploads/2016/06/przeslanie-Kosciolow-w-sprawie-uchodzcow-EN.pdf [access: 4.04.2019].

“Migrating exhibitions,” http://refugee.pl/en/information/migrating-exhibitions/ [access: 5.08.2019].

Mission in Context: Transformation, Reconciliation, Empowerment. An LWF Contribution to the Understanding and Practice of Mission. Geneva 2004, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/DMD-Mission-in-Context-EN-low.pdf [access: 5.08.2019].

Modlitwa i wzajemna miłość. Biskup Kościoła podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, https://www.luteranie.pl/nowosci/modlitwa_i_wzajemna_milosc,3622.html [access: 4.03.2019].

Na pomoc uchodźcom. Apel Diakonii Polskiej, https://www.luteranie.pl/nowosci/na_pomoc_uchodzcom,3185.html [access: 4.03.2019].

Nabożeństwo ekumeniczne oraz wystawa fotografii, http://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1461-nabozenstwo-ekumeniczne-oraz-wystawa-fotografii.html [access: 26.02.2019].

“Nie możemy stać obojętni. Zebrano ofiarę na pomoc uchodźcom,” https://www.luteranie.pl/nowosci/nie_mozemy_stac_obojetni,3419.html [access: 4.03.2019].

“Otwarcie wystawy w ramach projektu Uchodźca. Brat. Człowiek,” https://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1463-otwarcie-wystawy-w-ramach-projektu-uchodzca-brat-czlowiek.html [access: 26.02.2019].

Otwórzmy serca dla uchodźców. List pasterski Biskupa Kościoła, https://www.luteranie.pl/nowosci/otworzmy_serca_dla_uchodzcow,3175.html [access: 4.04.2019].

Parafia Ewangelicko-Augsburska Jezusa Dobrego Pasterza w Koszalinie, http://koszalin.luteranie.pl/ [access: 5.08.2019].

Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Warszawie, http://www.trojca.waw.pl/ [access: 5.08.2019].

Photo Exhibition at The Holy Trinity Lutheran Church in Warsaw, http://refugee.pl/en/information/art-exhibition/ [access: 5.08.2019].

“Pomoc dla uchodźców przekazana Zakończono akcję w Parafii św. Trójcy w Warszawie,” https://www.luteranie.pl/nowosci/pomoc_dla_uchodzcow_przekazana,3510.html [access: 5 .08.2019].

“Pomoc dla uchodźców,” http://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1087-pomoc-dla-uchodzcow.html [access: 26.02.2019].

“Pomoc dla uchodźców przekazana,” http://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1104-pomoc-dla-uchodzcow-przekazana.html [access: 26.02.2019].

Proceedings of the Lutheran World Federation Assembly Lund, Sweden June 30—July 6, 1947. Philadelphia, Pa 1948.

Program TE Dzięgielów 2018, https://cme.org.pl/content/uploads/2018/04/Program_TED_2018_.pdf [access: 4.03.2019].

Projekt „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji — Gościnny Kościół”, https://ekumenia.pl/goscinny-kosciol/ [access: 4.03.2019].

Przekraczając granice — zrozumieć uchodźców. Projekt warsztatów dotyczących sytuacji uchodźców w Polsce, https://www.luteranie.pl/nowosci/przekraczajac_granice_zrozumiec_uchodzcow,5446.html [access: 4.03.2019].

Razem — Infopunkt dla migrantów / Разом- пункт інформації для мігрантів. https://www.facebook.com/razeminfopunkt/ [access: 3.04.2019].

Razem — Infopunkt dla migrantów, https://www.razeminfopunkt.pl/ [access: 3.04.2019].

Relacja z konferencji „Uchodźca. Brat. Człowiek” — Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, http://chat.edu.pl/aktualnosci/relacja-z-konferencji-uchodzca-brat-czlowiek/?fbclid=IwAR0zWc5RvmoDKdp-OpakApZI8UZHHjkCUD9gyHDkNhuXICZ7hIG5M8XRnf0 [access: 26.02.2019].

“Sami byliście przychodniami. Konsultacje międzykościelne i Synod EKiR,” https://www.luteranie.pl/nowosci/sami_byliscie_przychodniami,3592.html [access: 4.03. 2019].

From Federation to Communion. The History of the Lutheran World Federation. Eds. J.H. Schjøring, P. Kumari, N. Hlejm. Minneapolis 1997.

Sesja Instytutu Pastoralnego 15—20 lutego 2016 r., Wrocław, http://pastoralny.luteranie.pl/tematyka-sesji/194-2016-wroclaw [access: 4.03.2019].

“Siła modlitwy w Krakowie,” https://www.luteranie.pl/nowosci/sila_modlitwy_w_krakowie,3233.html [access: 4.03.2019].

Światowy Dzień Uchodźcy. Oświadczenie Konsystorza i Rady Synodalnej, https://www.luteranie.pl/nowosci/swiatowy_dzien_uchodzcy,5562.html [access: 4.03.2019].

Światowy Dzień Uchodźcy. Oświadczenie Konsystorza i Rady Synodalnej, https://www.luteranie.pl/nowosci/swiatowy_dzien_uchodzcy,5562.html [access: 4.03.2019].

Uchodźca. Brat. Człowiek. Konferencja i wystawa, http://chat.edu.pl/app/uploads/2019/02/uchodzca-brat-czlowiek-3.pdf [access: 26.02.2019].

W obozie dla uchodźców w Jordanii, https://www.luteranie.pl/nowosci/w_obozie_dla_uchodzcow_w_jordanii,4316.html [access: 4.03.2019].

With Passion for the Church and for the World. LWF Strategy 2019—2024. Geneva 2018, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2018/documents/strategy-2019-2024/screen/lwf-strategy-2019-2024-report-en-low.pdf [access: 5.08.2019].

Who we are. https://ekumenia.pl/kim-jestesmy/?lang=en [access: 5 VIII 2019].

World Service Global Report 2012. Geneva 2013, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/World%20Service-Global-Report-2012_0.pdf [access: 5.08.2019].

Wsparcie od polskich luteran. Przekazano środki finansowe dla uchodźców, https://www.luteranie.pl/nowosci/wsparcie_od_polskich_luteran,3957.html [access: 4.03. 2019].

Wystawa fotografii o życiu uchodźców 7—27 stycznia, http://www.trojca.waw.pl/44-serwis-informacyjny/w-parafii/1465-wystawa-fotografii-o-zyciu-uchodzcow-7-27-stycznia.html [access: 26.02.2019].


Published : 2021-06-29Jerzy Sojka 
Christian Theological Academy in Warsaw  Poland
https://orcid.org/0000-0003-1154-5658
The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.