Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, <i>The Shock of the Anthropocene</i> (Nota o książce)Abstrakt

[Scroll down for the Polish version of the Abstract]

Michał Kisiel
Institute of English Cultures and Literatures
Faculty of Philology
University of Silesia in Katowice, Poland

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene (A Critical Note)

Abstract: The present critical note concerns the recent book by Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene, which offers a detailed study of a contemporary dominant narrative regarding the epoch of anthropocene. The authors attempt at deconstructing this narrative, proposing a dispersed map of supplementary narratives.

Keywords: ecocriticism, historiography, anthropocene, narrative

Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene (Nota o książce)

Niniejsza nota traktuje o książce Christophe'a Bonneuila oraz Jean-Baptiste'y Fressoza, The Shock of the Anthropocene. Książka jest szczegółowym studium współczesnej dominującej narracji dotyczącej epoki antropocenu. Autorzy podejmują próbę dekonstrukcji tej opowieści oraz proponują rozproszoną mapę supplementarnych narracji.

Słowa kluczowe: ekokrytyka, historiografia, antropocen, narracja


Słowa kluczowe

Ekokrytyka; historiografia; antropocen; narracja

Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthropocene: The Earth, History and Us, trans. David Fernbach (London, New York: Verso, 2017).


Kisiel, M. (2017). Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Fressoz, <i>The Shock of the Anthropocene</i&gt; (Nota o książce). Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura, 1(36). Pobrano z http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO/article/view/5582

Michał Kisiel  kisiel.michal@outlook.com
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0"Er(r)go. Teoria - Literatura - Kultura" publikuje teksty wcześniej nieopublikowane na podstawie licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).