Aktualności

OGŁOSZENIA

2019-02-19

OGŁOSZENIA BIEŻĄCE

Przesunięcie terminu nadsyłania tekstów (pamięć/zapominanie/post-pamięć)

UWAGA: W związku ze zmianą kolejności planowanych numerów termin nadsyłania artykułów do numeru pamięć/zapominanie/post-pamięć został wydłużony. Zapraszamy autorów do nadsyłania tekstów do 31 maja 2019.

ZAPROSZENIA DO NADSYŁANIA TEKSTÓW

pamięć/zapominanie/post-pamięć

„Nasza przeklęta pamięć jest jak sito”, mówi jeden z bohaterów powieści Remarque’a, „Chce przeżyć. A przeżyć można tylko dzięki zapominaniu”. Zagadnienie pamięci zawsze pozostaje aktualne, dzisiaj być może bardziej niż kiedykolwiek; nie możemy żyć bez pamięci, bo ona jest budulcem naszej tożsamości, ale nie możemy też żyć z nadmiarem wspomnień, jak Funes Borgesa. 

Pamiętamy, zapominamy, przychodzą inni, którzy chcą pamiętać lub także zapominać. Wspomnienia, te indywidualne i te zbiorowe, podlegają nieustannej reinterpretacji i nie jesteśmy już pewni, czy to te same wspomnienia, czy złudzenia stające się rzeczywistością. Czym jest pamięć wobec post-pamięci?
Powracamy zatem do pamięci i spraw z nią związanych. Redakcja "Er(r)go" zaprasza wszystkich zainteresowanych do nadsyłania tekstów mieszczących się w ramach nakreślonych przez tytuł numeru, na przykład:

• Pamięć a wirtualność
• Pamięć a interpretacja
• Post-pamięć
• Pamięć kultury popularnej
• Zapominanie jako warunek istnienia
• Pamięć i tożsamość
• Pamięć: Bergson i Deleuze
• Zapominanie a post-pamięć
• Pamięć i tekst
• (Auto)biografia: pamięć i zapominanie
• Pamięć zbiorowa a pamięć indywidualna
• Traumy pamięci
• Pamięć a gender
• Pamięć i polityka
• Pamięć a historia

i we wszelkiej innej tematyce, teoretycznej lub analitycznej, przez tytuł inspirowanej.
Termin nadsyłania artykułów – 31 maja 2019.

W celu wysłania tekstu proszę zalogować się i zarejestrować jako autor na stronie: 
http://www.journals.us.edu.pl/index.php/ERRGO

Na stronie startowej znajduje się instrukcja rejestracji i wysyłania tekstów oraz instrukcja dotycząca formatowania tekstu, sposobu sporządzania przypisów itp.


PLANOWANE NUMERY

ER(R)GO NR 38 (1/2019) 
dyskursy weg(etari)anizmu

ER(R)GO NR 39 (2/2019) 
teatr/transfer/transgresja 

ER(R)GO NR 40 (3/2019)
protest/rebellion/anarchy
NUMER W JĘZYKU ANGIELSKIM

ER(R)GO NR 41 (1/2020)
pamięć/zapominanie/post-pamięć

ER(R)GO NR 42 (2/2020)
fotografie/obrazy/projekcje

ZAPOWIEDZI

ER(R)GO NR 38 (1/2019) 
dyskursy weg(etari)anizmu

Kolejny numer Er(r)go (38, 1/2019), zatytułowany dyskursy weg(etari)anizmu, poświęcony będzie analizie społecznego zjawiska odmowy konsumpcji mięsa. Niepodważalna  już obecność wegetarianizmu i weganizmu w przestrzeni świadomości publicznej prowadzi do coraz wyraźniej artykułowanej przez wielu badaczy potrzeby krytycznej refleksji nad ich kulturowymi, społecznymi, filozoficznymi i literackimi aspektami. Sformułowana przez profesor Laurę Wright propozycja studiów nad weganizmem świadczy o konieczności poszerzenia dotychczasowego spektrum badan humanistycznych. Wyznacza ona nowy obszar badawczy, w którym współbrzmią kwestie związane ze środowiskiem, konsumpcją, klasą społeczną, rasą oraz tożsamością, zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i narodowym. Artykuły tworzące Dyskursy weg(etari)anizmu podejmą problematykę potencjału badawczego studiów nad wegetarianizmem i weganizmem oraz różnorodności obszarów, w których wegetarianizm i weganizm funkcjonują we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem badań literackich i kulturowych. Omawiana tematyka obejmie, między innymi, takie zagadnienia jak weganizacja akademii, karnizm, reduktarianizm, reprezentacje weganizmu w literaturze oraz weganizm w kontekście rasy. Przeczytaj więcej na temat OGŁOSZENIA

Aktualny numer

Nr 37 (2018): ER(R)GO nr 37 (2/2018) - maska/pseudonim/awatar
ER(R)GO nr 37 (2/2018) - maska/pseudonim/awatar


Er(r)go…
,

czas masek, które chowamy w zanadrzu. Nie, raczej: które nas chowają w zanadrzu. A za nimi plączą się i skrywają tożsamości: tożsamość narodowa, tożsamość trędowatych, tożsamość prawdziwa, tożsamość szaleńców, heroiczna tożsamość narodowo-romantyczna, tożsamość żydowska, tożsamość sieciowa, tożsamość zwielokrotniona, tożsamość europejska, tożsamość nomadyczna, tożsamość własna, tożsamość ze stanów przejściowych, tożsamość mnoga, tożsamość posthumanistyczna, tożsamość gracza, tożsamość probabilistyczna jako wynik biomedykalizacji. Otwierające się i zamykające drzwi między jaźniami. Ja wewnętrzne i ja zewnętrze. A śmierć? Śmierć to też tylko drzwi.

Na szczęście są jeszcze ciało i wspólne przebieranki – co zasłonić, co ukryć? Nagiego ciała nie da się łatwo poskromić, bowiem z natury jest niedomknięte, kapryśne i irracjonalne. Z pomocą przychodzi nam wojsko – idealnie zsynchronizowani kaprale, specjaliści od wódki, kopulacji i nagłej śmierci. Ach, ta kruchość nagich, efemerycznych ciał żołnierskich, te żołnierskie pośladki; a jednak to tylko żywe archiwa wyuczonych gestów. Biopolityka i biowładza: ciało prywatne przeistacza się w publiczne, a mimo to pięciu Cezarych w strojach sportowych staje przed komisją w pogoni za niedoścignioną kategorią A. Wszystko to między teatrem, baletem a poligonem.

W międzyczasie trwa dyskusja między Id a Superego, rzeczywistość fermentuje sobie, by stać się panmaskaradą, a panironia emanuje z monistycznej substancji, głębia zasłania powierzchnię, secular humanism lustruje się i kwestionuje, czyniąc wysiłek niebinarnego bycia „pomiędzy”, Tłuja masturbuje się na śmietniku, Pan defekuje w zdziczałym ogrodzie, a niepełnosprawny umysłowo filozof perypatetyczny przechadza się wśród drohobyckiej młodzieży. Kapłan nie wierzy w swoją religię i kradnie pieniądze kochanki na wódkę, wybitni artyści oferują wydmuszkę, Schulz jako płynna autorska substancja stoi przed (rozbitym) lustrem, potem pisze i zakrywa, tu i ówdzie pałętają się marni nosiciele katarynek, antecedensy mają swoje „konsekwencje, które tłoczą się ciasno, następują sobie na pięty bez przerwy i bez luki”, pacjent nr 23 cicho snuje swą opowieść a potem krzyczy coś do łajdaków, płynna substancja naśmiewa się z maski, Thoreau bawi się w dom, żelazny kapitał ducha nie przynosi procentów, polaryzują się wartości estetyczne, postsekularne wyznania wiary pozostają niepewne, pełne blizn i niejednoznaczne, nadal trwa gra wewnętrznego piękna i zewnętrznej brzydoty. A granice człowieczeństwa przesuwają się i przesuwają.

Pośród tych opowieści przeróżne wędrują charaktery: zamaskowani mściciele, nietoperze i pająki, budowle z oparów i szmat, awatar Thoreau, bohaterowie liminalni, krwionośny system semiotyczny, bezkres potencjalnej semiozy, nowotworowe rozrosty chaotycznych potencjalności i ciemne, życiodajne łono, Schulz-herezjarcha, dumni przysmażacze Żydów, Henri Michaux jako paliwo dla wywodu (brrr!), klony, awatary, świadoma sztuczna inteligencja, genetycznie zmodyfikowane mutanty, twarz wyjałowiona z płci, jednostki oddzielone od właściwej dla nich czasoprzestrzeni, mozaika puentylistyczna, krnąbrne dziecko zachłyśniętej modernizmem epoki Taishō, karzeł jako piękne i fascynujące monstrum, karzeł w nas samych, japońskie wodniki: kappy i nadkappy, bezimienna mgławica, awatar nicości, która zawiera w sobie obietnicę wszystkiego, uwierający brak opracowań na temat karła (oj, uwierający!), hybrydowa psychika, podmiotowość probabilistyczna, dusze jak chmury, średnio antropoidalne istoty, boskie pulsacje odpływu i przypływu, maska performatywna, garby wygnania, negatyw człowieka prawego, religijny fundamentalizm i świecki umysł, szantaż Oświecenia, Żyd przebrany za Żyda, kalumnie, postarzałe plecy żydowskiego dziecka, neurasteniczne plecy z koroną garbu, dieta multimediów, konflacja odgórna i konflacja oddolna, cokolwiek to może znaczyć, medykalizacja dzieciństwa, afazja mieszana jako utrata maski, lisia fizjonomia ojca, fanatycznie dialektyczne myślenie, dobrowolna eugenika, opresyjność historii i postępu, archetypiczne znaczenie piwnicy i nadmarioneta.

Co za czasy! Czas mechanistyczny, czas linearny, czas ludzki, czas fizyki, czas ewolucyjny, czas cyfrowy, czas skompresowany, cyber-czas, czas sieci, cyfroczas, teraz-czas, czas pusty, czas mesjanistyczny, mityczny czas Wielkiego Powrotu – powrót różnicy i przypadku, a ostatecznie wieczna teraźniejszość. Tymczasem podmiot jest nagi.

Ktoś krzyczy: „Bez kostiumu jestem niczym!”. A my?

Wojciech Kalaga

Opublikowane: 2019-02-05

wstęp/editorial

informacje dla autorów

stopka redakcyjna

Wyświetl wszystkie numery

Rada naukowa
Fernando Andacht (Ottawa)
Ian Buchanan (Cardiff)
Jean-Claude Dupas (Lille)
Piotr Fast (Katowice)
Alicja Helman (Kraków)
Ryszard Nycz (Kraków)
Libor Martinek (Opava-Wrocław)
Giorgio Mariani (Rzym)
John Matteson (Nowy Jork)
Floyd Merrell (Purdue)
Edward Możejko (Edmonton)
Leonard Neuger (Sztokholm)
Tadeusz Rachwał (Warszawa)
Erhard Reckwitz (Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch)
Bożena Shallcross (Chicago) 
Tadeusz Sławek (Katowice)
Andrzej Szahaj (Toruń)
Lech Witkowski (Toruń)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds)
Emanuel Prower (Katowice)
Anna Zeidler-Janiszewska (Łódź)

Zespół recenzencki (2018)
prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Elżbieta Rokosz (Uniwersytet Rzeszowski)

Zespół recenzencki (2017)
prof. dr hab. Jacek Gutorow (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Anna Budziak, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

Zespół recenzencki (2015-2016)
prof. dr hab. Wojciech Bałus (UJ)
prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk (UAM)
prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz (UWr)
prof. dr hab. Wiesław Krajka (UMCS)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ)
prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (UW)
dr hab. Monika Bakke (UAM)
dr hab. Anna Branach-Kallas (UMK)
dr hab. Anna Car (UJ)
dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO (UO)
dr hab. Dorota Filipczak, prof. UŁ (UŁ)
dr hab. Paweł Frelik (UMCS)
dr hab. Katarzyna Jastrzębska (UJ)
dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW (KPSW)
dr hab. Grzegorz Maziarczyk (KUL)
dr hab. Tomasz Sikora (UP Kraków)
dr hab. Paweł Stachura (UAM)
dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM (AM Katowice)