Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny

Wojciech Kalaga

Zastępca Redaktora Naczelnego

Paweł Jędrzejko, Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 5 41-205 Sosnowiec, Poland

Marzena Kubisz, Zakład Teorii Kultury i Literatury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Sekretarz redakcji

Marcin Mazurek

Rada naukowa
Fernando Andacht (Ottawa)
Ian Buchanan (Cardiff)
Jean-Claude Dupas (Lille)
Piotr Fast (Katowice)
Alicja Helman (Kraków)
Ryszard Nycz (Kraków)
Libor Martinek (Opava-Wrocław)
Giorgio Mariani (Rzym)
John Matteson (Nowy Jork)
Floyd Merrell (Purdue)
Edward Możejko (Edmonton)
Leonard Neuger (Sztokholm)
Tadeusz Rachwał (Warszawa)
Erhard Reckwitz (Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch)
Bożena Shallcross (Chicago) 
Tadeusz Sławek (Katowice)
Andrzej Szahaj (Toruń)
Lech Witkowski (Toruń)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds)
Emanuel Prower (Katowice)
Anna Zeidler-Janiszewska (Łódź)