Zespół redakcyjnyRedaktor Naczelny
Wojciech Kalaga — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Zastępcy Redaktora Naczelnego
Paweł Jędrzejko — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Marzena Kubisz — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sekretarz Redakcji
Marcin Mazurek — Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Członkowie Redakcji
Anna Kisiel —  Wydział Nauk Stosowanych, Akademia WSB
Michał Kisiel — Kolegium Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

Rada Naukowa
Fernando Andacht (Universidad de la República, Uruguay; University of Ottawa)
Ian Buchanan (University of Wollongong, Australia)
Jean-Claude Dupas (Université de Lille)
Piotr Fast (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński i Instytut Badań Literackich)
Giorgio Mariani (Università "Sapienza" di Roma)
Libor Martinek (Slezská Univerzita, Opava; Uniwersytet Wrocławski)
John Matteson (The City University of New York)
Floyd Merrell (Purdue University)
Edward Możejko (University of Alberta, Edmonton)
Leonard Neuger (Stockholms Universitet)
Tadeusz Rachwał (Uniwersytet SWPS, Warszawa)
Erhard Reckwitz (Universität Duisburg-Essen)
Katarzyna Rosner (IFiS PAN, Warszawa)
Horst Ruthof (Murdoch University, Australia)
Bożena Shallcross (University of Chicago) 
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Andrzej Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika,Toruń)
Lech Witkowski (Akademia Pomorska, Słupsk)

W naszej wdzięcznej pamięci pozostają następujący Członkowie Rady Naukowej:

Zygmunt Bauman (Leeds University)
Alicja Helman (Uniwersytet Jagielloński)
Erazm Kuźma (Uniwersytet Szczeciński)
Emanuel Prower (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Zeidler-Janiszewska (Uniwersytet Łódzki)