RECENZENCI

Zespół recenzencki (2021)
dr hab. Anita Całek (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
dr hab. Krzysztof Fordoński, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Paweł Frelik, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marek Paryż, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr Jacek Partyka (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Paweł Rodak, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas (Uniwersytet Łódzki)
Prof. dr hab. Jerzy Madejski (Uniwersytet Szczeciński)
dr hab. Grzegorz Maziarczyk prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Anna Nasiłowska (Instytut Badań Literackich PAN)
dr hab. Aneta Ostaszewska, prof UW (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
prof. dr hab. Piotr Urbański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
dr hab. Anna Wachowiak, prof. SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
dr hab. Katarzyna Waniek (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)

Zespół recenzencki (2020)
dr hab. Marzena Sokołowska-Paryż (UW)
dr hab. prof. UJ Ewa Kocój (UJ)
dr hab. prof. UR Elżbieta Rokosz (UR)
prof. dr hab. Krzysztof Loska (UJ)
dr hab. prof ASP Zbigniew Tomaszczuk (ASP Warszawa)

Zespół recenzencki (2019)
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis (KUL)
dr hab. prof. IS PAN Ewa Partyga (Polska Akademia Nauk)
dr hab. prof. UP Dorota Probucka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
dr hab. Karolina Prykowska-Michalak (Uniwersytet Łódzki)

Zespół recenzencki (2018)
prof. dr hab. Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (Uniwersytet Jagielloński)
dr hab. Paweł Frelik (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Elżbieta Rokosz (Uniwersytet Rzeszowski)

Zespół recenzencki (2017)
prof. dr hab. Jacek Gutorow (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Piotr Śliwiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr hab. Paweł Marcinkiewicz, prof. UO (Uniwersytet Opolski)
dr hab. Anna Budziak, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski)

Zespół recenzencki (2015-2016)
prof. dr hab. Wojciech Bałus (UJ)
prof. zw. dr hab. Anna Grzegorczyk (UAM)
prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz (UWr)
prof. dr hab. Wiesław Krajka (UMCS)
prof. dr hab. Eugeniusz Wilk (UJ)
prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz (UW)
dr hab. Monika Bakke (UAM)
dr hab. Anna Branach-Kallas (UMK)
dr hab. Anna Car (UJ)
dr hab. Ilona Dobosiewicz, prof. UO (UO)
dr hab. Dorota Filipczak, prof. UŁ (UŁ)
dr hab. Paweł Frelik (UMCS)
dr hab. Katarzyna Jastrzębska (UJ)
dr hab. Monika Jaworska-Witkowska, prof. KPSW (KPSW)
dr hab. Grzegorz Maziarczyk (KUL)
dr hab. Tomasz Sikora (UP Kraków)
dr hab. Paweł Stachura (UAM)
dr hab. Marcin Trzęsiok, prof. AM (AM Katowice)