Choć pełny i bezpłatny dostęp do wszystkich numerów czasopisma nie wymaga logowania, gorąco zachęcamy wszystkich Państwa Czytelników do bardzo łatwej rejestracji na stronach Er(r)go aby otrzymywać regularne powiadomienia o nowych numerach i zaproszeniach do nadsyłania tekstów. Wystarczy kliknąć link rejestracyjny na górnym pasku strony domowej, Rejestracja skutkować będzie tym, że automatycznie będziecie Państwo otrzymywać wiadomości ze spisem treści każdego nowego numeru. Uprzejmie prosimy o przeczytanie naszego oświadczenia dotyczącego polityki prywatności Er(r)go, w którym zobowiązujemy się, że dane osobowe ani adresy poczty elektronicznej czytelników nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów, za wyjątkiem komunikacji w ramach Er(r)go.