HARMONOGRAM PUBLIKACJI

Kolejne numery "Er(r)go" ukazują się w lipcu i grudniu każdego roku. Publikowane są wyłącznie kompletne numery po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

Numer lipcowy (16 miesięcy)

1 kwietnia roku poprzedzającego  (RP) – zaproszenie do nadsyłania tekstów
1 października – 31 października RP – opracownie redakcyjne
1 listopada RP – przesłanie tekstów do recenzji
1 listopada – 31 grudnia RP – recenzje
3 stycznia – 31 stycznia – poprawki Autorów
luty – opracownie tekstu po poprawkach
1 marca – przekazanie tomu do Wydawnictwa
1 marca – 30 lipca (4 miesiące) – opracowanie wydawnicze i publikacja 

Numer grudniowy (15 miesięcy)

lipiec / 1 (–10) września roku poprzedzającego poprzedzający – zaproszenie do nadsyłania tekstów
1 marca – 31 marca roku poprzedzającego (RP) – opracowanie redakcyjne
1 kwietnia RP – przesłanie tekstów do recenzji
1 kwietnia – 31 maja – recenzje
1 czerwca – 30 czerwca RP – poprawki Autorów
30 czerwca – 10 lipca  RP – opracowanie tekstu po poprawkach
10 lipca RP – 30 grudnia (6 miesięcy) – opracowanie wydawnicze i publikacja