HARMONOGRAM PUBLIKACJI/CFP

Kolejne numery "Er(r)go" ukazują się w lipcu i grudniu każdego roku. Publikowane są wyłącznie kompletne numery po przejściu pełnego procesu recenzyjnego, redakcyjnego i wydawniczego.

Kolejny numer - 42 (1/2021) - maszyna/podmiot/władza (opis i daty)

Kolejny numer – 43 (2/2021) auto/bio/grafia (opis i daty)