FORMULARZ RECENZJI

FORMULARZ RECENZENCKI // DOUBLE-BLIND PEER-REFERENCE FORM

 Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystki pól poniższego formularza:

Please, fill in all of the fields of the evaluation form below:

 1) Jak ocenia Pan(i) ogólny poziom merytoryczny tekstu?

What is your assessment of the general quality of the submission? 

*

 
 
 
 

 2) Jak ocenia Pan(i) poziom językowy i stylistyczny tekstu? Jak ocenia Pan(i) poziom komunikatywności tekstu?

What is your assessment of the style and intellegibility/comprehensibility of the submission?

*

  
 
 
 

 3) Czy przedstawiony do recenzji tekst wnosi wkład w rozwój badań naukowych nad zagadnieniami omawianymi w tekście?

Does the submission truly contribute to the development of the field of research it addresses?

  
 
 
 

 4) Jakie grono odbiorców może zainteresować tekst przedstawiony tu do recenzji?

What, in your opinion, would be the profile of the readers interested in the submission?

*

  
 
 

 8) W podsumowaniu prosimy o jednoznaczną rekomendację:

Please, state your non-ambivalent recommendation:

*

  
 
 

 7) Jeżeli tekst wymaga nieznacznych rewizji, to jakie elementy tekstu należy skorygować, zrewidować, poprawić, uzupełnić?

If the submission requires small revisions, then which elements need to be corrected, revised, complemented, etc.? 

*